skip to Main Content

De mooiste wandelroutes in Drenthe rondom Anloo – route 2

Route 2:

Wandelroute Oudemolense Diep (7 km)

Wandel je mee?

In de omgeving van onze B&B Anlooase in Anloo kun je verschillende prachtige wandelroutes lopen. De historie van Drenthe op deze routes is indrukwekkend aanwezig.

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is één van de gaafste beekdallandschappen van West Europa. De naam Drentsche Aa staat voor een stelsel van stroompjes die uiteindelijk samenkomen in één beek. De verschillende beeklopen zijn steeds genoemd naar het dorp waar ze langs stromen. De Oudemolense Diep is er hier één van. Bijna alle stroompjes die deel uitmaken van de Drentsche Aa hebben nog hun natuurlijke, kronkelende loop. Met de beek is ook het kenmerkende esdorpenlandschap bewaard gebleven: de boerderijen rond de brink, de akkers op de hoge essen en de groenlanden in het beekdal.

Het Nationaal beek- esdorpenlandschap Drentsche Aa is rijk aan natuur. De graslanden langs de beek zijn beroemd om de vele bijzondere plantensoorten die er groeien. In het voorjaar en de zomer zorgen bloeiende dotterbloemen, orchideeën en tal van andere soorten voor een kleurentapijt langs de  beek. De plantenrijkdom van de beekdalen is te danken aan de combinatie van natuurlijke omstandigheden en gericht beheer.

Natuurlijke omstandigheden en het eeuwenlange gebruik door de mens hebben geleid tot een zeer gevarieerd cultuurlandschap met een rijke natuur. Langs de oevers van de beek liggen bloemrijke hooilanden, geflankeerd door houtwallen. Hogerop wordt landbouwgrond afgewisseld door heide, stuifzand, vennen en bos. Duizenden jaren geleden woonden hier al mensen en hun sporen zijn nog altijd zichtbaar. Geen ander gebied in ons land is zo rijk aan prehistorische monumenten, zoals hunebedden en grafheuvels.

In het natuurlijk systeem van de Drentsche Aa speelt stromend water de hoofdrol. Niet alleen het water van de beek zelf is belangrijk, maar vooral ook de ondergrondse waterstromen. In de beekdalen komt toestromend grondwater aan de oppervlakte; dit heet kwel. Tijdens zijn reis onder de grond heeft het kwelwater een eigen samenstelling gekregen. Veel bijzondere planten, zoals orchideeën, gedijden juist in dit specifieke water. Waar nodig herstelt Staatsbosbeheer de natuurlijke waterstromen om de bijzondere plantengroei te behouden of  te ontwikkelen.

Van oudsher gebruikten de boeren de graslanden om er te hooien. Met het hooi hielpen ze hun vee de winter door. Voor de rest lieten ze de natte gronden ongemoeid. Zo bleven deze gronden voedselarm, een ideale voedingsbodem voor een gevarieerde plantengroei. In een groot deel van de beekdalgraslanden zet Staatsbosbeheer dit beheer voort. Eenmaal per jaar worden de graslanden gemaaid. Het gemaaide gras wordt afgevoerd en er komt geen mest op het land, zodat de grond schraal blijft. Rondom Oudemolen zijn er ook percelen die niet meer gemaaid worden. Hier laat Staatsbosbeheer de natuur de vrije loop. Natuurlijke processen zoals veenvorming komen daardoor beter tot hun recht.

De omgeving van Oudemolen werd al in de prehistorie bewoond. Daarvan getuigen de grafheuvels aan de oostzijde van het dorp.

Oudemolen stamt waarschijnlijk uit de Middeleeuwen. Het dankt zijn naam aan een watermolen die vroeger aan de Drentsche Aa heeft gestaan. Deze watermolen wordt al genoemd in een oorkonde uit 1498. Na 1646 komt de watermolen niet meer in de jaarboeken voor. Wel is er dan sprake van een windkorenmolen. Deze “standerdmolen” stond op de plek van de huidige molen, maar werd in 1836 in een hevige storm verwoest. In 1837 kwam daarvoor in de plaats de huidige “achtkante grondzeiler”.

Twee vooraanstaande Drentse families speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Oudemolen. Van de zestiende tot en met de achttiende eeuw was het gebied in bezit van de familie Ubbena. Deze jonkers bewoonden tot 1672 een burcht langs de beek. Deze burcht is later afgebroken. Waarschijnlijk heeft jonker Rabbe Ubbena de windkorenmolen laten bouwen. Veertien dorpen in de omgeving werden verplicht hun graan daar te laten malen. In 1810 kwam het bezit van de Ubbena’s door vererving in handen van de familie Linthorst Homan uit Vries Zij kochten er vervolgens nog veel gronden bij. In 1846 bestond het dorp uit slechts 3 woningen: 2 boerderijen en het molenaarshuis. Sinds die tijd groeide Oudemolen uit tot een klein dorp. De familie Linthorst Homan liet enkele boerderijen bijbouwen die vervolgens werden verpacht. Rond 1970 zijn de boerderijen verkocht. Veel landerijen zijn nog steeds in bezit van de familie Linthorst Loman.

Meester Crone was van 1880 tot 1916 als hoofdonderwijzer verbonden aan de school van Oudemolen. Naast lesgeven was hij sterk betrokken bij het dorpsleven en streed voor de welvaart van de arme boerenbevolking. Hij stimuleerde vernieuwende landbouwmethoden en een goede waterafvoer door onderhoud van de stroompjes. Mede door zijn toedoen werd een landbouwbond opgericht. Bij het gemeente- en het provinciebestuur maakte meester Crone zich sterk voor verharding van de zandwegen. Zijn derde wegenplan (Taarlo – Oudemolen – Zeegse) werd in 1912 geaccepteerd. Op 20 nov. 1920 werd de schoolmeester door de dorpsbevolking geëerd met de granieten “Crone-bank”. De bank is te zien op de brink in Oudemolen. Meester Crone overleed op 25 januari 1931.


De wandelroute Oudemolense Diep begint op de parkeerplaats Molensteeg, ongeveer 5 km.vanaf de B&B, (vanuit Anloo: Brinkstraat, Gasterenseweg, Oosteinde, Oudemolenseweg, Molensteeg)

Vanaf de parkeerplaats volg je de lichtblauwe paaltjes. Het eerste gedeelte voert door een klein gedeelte van het dorpje Oudemolen, waarna je bijna direct naar de prachtige korenmolen De Zwaluw loopt. De openingstijden van deze moelen zijn iedere zaterdag van 10.00 – 16.00 uur (zomer) en van 11.00 – 16.00 uur (winter). Je kunt hier heerlijke pannenkoekmix kopen. Leuk om deze molen eens van binnen te bewonderen.

Het pad vervolgt langs ruige heidevelden met Schotse Hooglanders, langs weilanden en vervolgens langs het water van de Drentsche Aa, die op de route regelmatig overgestoken wordt. Wandelend langs het Oudemolense Diep zie je wat de slingerende

beek al duizenden jaren doet. Zijn eigen landschap vormen. Bij de buitenbocht sta je drieënhalve meter boven het water. Hier zie je hoe de beek tegen stuwwal botst, de kant uitschuurt en het stuifzand met zich meeneemt. Je beleeft zijn kracht. Soms heb je het gevoel dat je met een woeste bergbeek te maken hebt. Bij veel regenval spoelt de beek het zand onder de wortels van de bomen weg. Als ze op omkiepen staan kijk je zo tussen hun wortels door naar het stromende water.

De route heeft diverse houten vlonderpaden. Hierna volgt een prachtig gebied met meer bos en stukken heideveld, waar de Drentse schapen mogen grazen.

Trek voor deze wandeling goede wandelschoenen aan. Het gebied is een beekdal en de route loopt grotendeels over

onverharde paden. Honden mogen mee, mits aangelijnd. Tijdens de wandeling zijn er verschillende zitplekken om te rusten.

Het is een heel mooi stuk Drenthe met veel afwisseling in het landschap.

Bekijk de route op de kaart

 

Overnachten in een B&B in Drenthe

Kun jij niet wachten om te overnachten bij B&B Anlooase? Reserveer dan nu via onderstaande button. Mocht je nog een vraag hebben, laat dan een berichtje achter op de contactpagina.

Back To Top