skip to Main Content

De mooiste wandelroutes in Drenthe rondom Anloo – route 3

Route 3:

Wandelroute Deurzer Diep (5,5 of 8 km)

Wandel je mee?

In de omgeving van onze B&B Anlooase in Anloo kun je verschillende prachtige wandelroutes lopen. De historie van Drenthe op deze routes is indrukwekkend aanwezig.

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is één van de gaafste beekdallandschappen van West Europa. De naam Drentsche Aa staat voor een stelsel van stroompjes die uiteindelijk samenkomen in één beek. De verschillende beeklopen zijn steeds genoemd naar het dorp waar ze langs stromen. Het Deurzer Diep is er hier één van. Bijna alle stroompjes die deel uitmaken van de Drentsche Aa hebben nog hun natuurlijke, kronkelende loop. Met de beek is ook het kenmerkende esdorpenlandschap bewaard gebleven: de boerderijen rond de brink, de akkers op de hoge essen en de groenlanden in het beekdal.

Natuurlijke omstandigheden en het eeuwenlange gebruik door de mens hebben geleid tot een zeer gevarieerd cultuurlandschap met een rijke natuur. Langs de oevers van de beek liggen bloemrijke hooilanden, geflankeerd door houtwallen. Hogerop wordt landbouwgrond afgewisseld door heide, stuifzand, vennen en bos. Duizenden jaren geleden woonden hier al mensen en hun sporen zijn nog altijd zichtbaar. Geen ander gebied in ons land is zo rijk aan prehistorische monumenten, zoals hunebedden en grafheuvels.

Het startpunt van de wandelroute is Toegangspoort De Aanleg in Deurze. Vanuit de B&B 10,5 km.

Je rijdt vanuit de B&B richting de Koningsherberg en slaat daar linksaf naar de Anderenseweg. Aan het einde van deze weg sla je rechtsaf (Hagenend) en neem je direct de eerste weg links (Nijend). Net voor de provinciale weg (N33) buigt Nijend rechtsaf. Je blijft deze weg volgen. Over het beekje verandert de naam van de weg in Gieterstraat. Je rijdt vanzelf Rolde binnen. In Rolde houdt de Gieterstraat op en ga je rechtsaf, de Hoofdstraat op. De Hoofdstraat gaat vanzelf over in de Asserstraat. Buiten Rolde vind je aan de linkerkant Eetcafé en Zalencentrum De Aanleg.

Al in 1832 wordt melding gemaakt van herberg De Aanleg. Deurze telde toen 7 boerderijen. In 1842 werd de weg Assen-Rolde verhard tot ‘macadamweg’. Om uit de kosten te komen, werden er tollen geplaatst, waarvan er een net naast de deur van De Aanleg stond. Een strategische plaats: iedere weggebruiker moest langs het Deurzerdiep en de kastelein kon het werk als tolgaarder er mooi bij doen.

De oudste vermelding van Deurze dateert uit 1259. In dat jaar verkreeg de abdij Mariënkamp bij Coevorden hier door ruiling een landhoeve met landerijen, waterpartijen en een molen, genaamd “Durse”. De naam betekent waarschijnlijk ‘plaats met doornstruiken’. Vermoedelijk heeft men geprobeerd hier een klooster te stichten, maar mislukte dit doordat het land te drassig bleek. Vervolgens kozen de kloosterlingen voor Assen. Opgravingen door de beroemde archeoloog van Giffen brachten puinresten, kloostermoppen en aardewerk aan het licht, maar geen fundamenten.

Er is een informatiepaneel aanwezig en in het naastgelegen café De Aanleg is een informatiepunt gevestigd. Van de parkeerplaats achter het café begint de wandelroute en loop je zo het natuurgebied rond het Deurzerdiep in. .

Vanaf het startpunt volg je de rode route om het boswachterspad van 8 kilometer te lopen. De route kan worden ingekort.

Volg de blauwe paaltjes voor 5,5 kilometer, de gele paaltjes voor 1,5 kilometer.

Honden mogen aangelijnd mee.

De route is grotendeels onverhard en loopt over goed begaanbare zand- en graspaden. Paden kunnen nat zijn, dus trek waterdichte schoenen aan. Er zijn voldoende zitplekken.

Je loopt door een halfopen landschap met meanderende beekjes, bosjes, houtwallen, landerijen en bijzondere bloemsoorten.

Wandelend langs de beek zie je de natte landen van de Horstmaat liggen. Ze doen een beetje aan moeras denken. De natte omgeving van het Deurzerdiep is ideaal voor bloemsoorten als de orchidee. Bij de beek vind je ook weidebeekjuffers, een zeldzame libellesoort waarvan de mannetjes prachtig zwarte vleugels hebben. Hij profiteert van het schone water in de beek.

In het vroege voorjaar schieten de dotterbloemen uit de grond. Dan is deze wandeling op zijn mooist. Ze groeien massaal op de hooilanden en hullen sommige gebieden volledig in het geel.

 

Het grootste deel van de landerijen langs het Deurzerdiep is in beheer en eigendom bij Staatsbosbeheer.

De hooilanden worden jaarlijks gemaaid en het gemaaide gras wordt afgevoerd. Zo ‘verschraalt’ de bodem en dit houdt de bijzondere flora in  stand.

Je passeert weilanden met koeien, maar ook gewassen, zoals uien. Ook kom je langs grafheuvels en celtic fields. Deze celtic fields zijn vrijwel alleen op luchtfoto’s herkenbaar. Ze liggen langs het zandpad richting Schieven. Het zijn prehistorische akkervelden, ze hebben een schaakbordpatroon en elke akker is omgeven door een zandwal. In Engeland zijn ze vaak door stenen ommuurd. Celtic Fields zijn in 1923 door de Britten zo genoemd in de veronderstelling dat de akkers door de Kelten zijn aangelegd. Hoewel dit al snel onjuist bleek, is de naam gebleven.

Waterschap Hunze en Aa’s is in dit gebied verantwoordelijk voor schoon en voldoende water. Herstel van het Deurzerdiep en het Anreeperdiep was daarvoor heel belangrijk. Sinds 2016 hebben beide beken hun kronkelende loop terug. Daar is een grondige voorbereiding met omwonenden, grondeigenaren en andere betrokkenen aan voorafgegaan. Het resultaat mag er zijn. Het herstel van de beeklopen zorgt voor een gezonder waterleven en helpt bij het tegengaan van wateroverlast in natte perioden.

In de jaren 70 zijn het Anreeperdiep en het Deurzerdiep rechtgetrokken. Dit diende voor de afwatering van de omliggende landbouwgronden. Het water werd op die manier snel afgevoerd naar het Noord-Willemskanaal en vervolgens via het Eemskanaal naar zee. Intussen zijn de inzichten veranderd. Nu laten we de beken juist weer kronkelen, zodat ze natuurlijker functioneren. Dit is beter voor het leven van de planten en dieren in en om de beken. Bovendien ontstaat er zo meer ruimte voor water. En dat is van belang om de inwoners beter te beschermen tegen wateroverlast en watertekort.in het veranderende klimaat.

Een mooie route om te wandelen!

Bekijk de route op de kaart

 

Overnachten in een B&B in Drenthe

Kun jij niet wachten om te overnachten bij B&B Anlooase? Reserveer dan nu via onderstaande button. Mocht je nog een vraag hebben, laat dan een berichtje achter op de contactpagina.

Back To Top