skip to Main Content

De mooiste wandelroutes in Drenthe rondom Anloo – route 4

Route 4:

Wandelroute Kamps Heide (2,5 of 5 km)

Wandel je mee?

In de omgeving van onze B&B Anlooase in Anloo kun je verschillende prachtige wandelroutes lopen. De historie van Drenthe op deze routes is indrukwekkend aanwezig.

Het stroomgebied van de Drentsche Aa is één van de gaafste beekdallandschappen van West Europa. De naam Drentsche Aa staat voor een stelsel van stroompjes die uiteindelijk samenkomen in één beek. De verschillende beeklopen zijn steeds genoemd naar het dorp waar ze langs stromen. Bijna alle stroompjes die deel uitmaken van de Drentsche Aa hebben nog hun natuurlijke, kronkelende loop. Met de beek is ook het kenmerkende esdorpenlandschap bewaard gebleven: de boerderijen rond de brink, de akkers op de hoge essen en de groenlanden in het beekdal.

Natuurlijke omstandigheden en het eeuwenlange gebruik door de mens hebben geleid tot een zeer gevarieerd cultuurlandschap met een rijke natuur. Langs de oevers van de beek liggen bloemrijke hooilanden, geflankeerd door houtwallen. Hogerop wordt landbouwgrond afgewisseld door heide, stuifzand, vennen en bos. Duizenden jaren geleden woonden hier al mensen en hun sporen zijn nog altijd zichtbaar. Geen ander gebied in ons land is zo rijk aan prehistorische monumenten, zoals hunebedden en grafheuvels.

Kampsheide ligt tussen de es van Balloo en het beekdal van de Drentsche Aa. De omgeving van Kampsheide vormt een stukje Drenthe in het klein. In het gebied zijn alle, voor het Drentse landschap zo kenmerkende, elementen bij elkaar te vinden. Het terrein is rijk aan archeologische bewoningssporen, zoals grafheuvels en restanten van prehistorische akkers (celtic fields). Ook ligt er vlakbij hunebed D16. Steentijdboeren begroeven hier hun doden. Mogelijk zijn het de nazaten van deze boeren die voor hun doden de grafheuvels op Kampsheide opwierpen in latere perioden. Op Kampsheide is een groot ven en er zijn oude Jeneverbesstruiken aanwezig.

 

Op Kampsheide is een gemarkeerde korte rondwandeling uitgezet. Kampsheide is een goed startpunt voor langere zwerftochten door het aangrenzende stroomdallandschap van de Drentsche Aa. Binnen het schapenraster is het meenemen van honden niet toegestaan. Bij de diverse archeologische bezienswaardigheden staan informatiebordjes. In strenge winters kan er op het ven geschaatst worden.

Het Drentse Landschap beheert ook het, vlakbij Kampsheide gelegen, Tumulibos. Zowel Kampsheide als het Tumulibos maken deel uit van een oorspronkelijk aaneengesloten prehistorisch grafveld. In het Tumulibos liggen ongeveer 30 grafheuvels.

Op Kampsheide grazen enkele mannelijke Drentse heideschapen. Het Drents heideschaap is een oud ras waarbij zowel de rammen als de ooien gehoornd zijn. De hoorns van de rammen zijn echter wel veel groter dan die van de vrouwtjes. Om vergrassing en bebossing van de heide tegen te gaan, wordt het terrein het hele jaar begraasd door een kleine kudde Drentse heideschapen. De boscomplexen worden zo veel mogelijk met rust gelaten, waardoor er een natuurlijk aandoend bos ontstaat.

Het eigenlijke Kampsheide maakte deel uit van Landgoed Kamps. De boerderij Kamps is in oorspronkelijke vorm herbouwd nadat het monumentale pand in 2012 door brand verloren ging. Op Kamps liggen oude akkers met houtwallen die gemaakt zijn om het vee tegen te houden. Al voor 1900 werden deze akkers ingeplant met bos.

Het startpunt van de wandelroute is 10,2 km vanaf de B&B, op de parkeerplaats voorbij de Balloohoeve in Balloo.

Je rijdt vanuit de B&B richting de Koningsherberg en volgt de weg naar Gasteren (via de Gasterenseweg en Oosteinde).

Voorbij Gasteren verandert de naam in Westeinde, Visvliet en daarna weer in Gasterenseweg, richting Loon. In Loon aangekomen sla je linksaf, de Balloërweg in. De naam van de weg verandert in Balloo en in het plaatsje Balloo aangekomen sla je rechtsaf, waarbij je nog steeds dezelfde straatnaam volgt. Je neemt de eerste weg rechts (ook Balloo genaamd) en komt langs de Balloohoeve, waar ze heerlijke biologische (streek)produkten verkopen en waar je terecht kunt voor een kopje koffie of thee met iets lekkers daarbij. Iets voorbij de Balloohoeve houd je rechts aan en krijg je aan de rechterkant van de weg een parkeerplaats van waaruit de wandelroute begint. Je volgt de paarse bordjes.

Het eerste gedeelte leidt je door een stukje bos, van waaruit je al snel langs een ruig landschap komt met grillige eiken en grote jeneverbesstruiken, die deels over het pad heen buigen, waardoor je onder een boog van groen doorloopt.

Het pad loopt verder langs een aantal grafheuvels. Deze dateren uit verschillende perioden (van Midden-Bronstijd tussen 1600 en 1200 voor Chr. tot late Bronstijd tussen 1200 en 800 voor Chr.), De oudste grafheuvels hebben verschillende bouwfasen. Dit betekent dat er verschillende malen doden zijn begraven. Bij elke begrafenis werd de heuvel opgehoogd. Tijdens de oudste fasen waren de heuvels omgeven door een diepe greppel. De latere grafheuvels herbergen telkens een gecremeerde dode.

Je passeert ook een Celtic Field of raatakkers. Een Celtic Field is een akkersysteem uit de Late Bronstijd en de IJzertijd, tussen 1200 voor Chr. en het begin van de jaartelling. De naam suggereert ten onrechte een verband met de Kelten. Een Celtic Field bestaat uit vele, min of meer vierkante, veldjes die tezamen een onregelmatig schaakbordpatroon vormen. De circa 30×30 mtr. grote veldjes worden door lage walletjes van elkaar gescheiden. Op de veldjes en later op de steeds breder wordende walletjes werd geakkerd. In de veldjes werd ook vee geweid. Men bouwde er ook de boerderijen.

 

Het landschap is prachtig, Je wandelt in 2 lussen, de eerste leidt je om het prachtige ven heen. Binnen de hekken graast een kudde schapen. Het even verderop gelegen hunebed D16 is een prachtig groot hunebed. Deze ligt niet op de route, maar is vanuit de route al te zien en het is maar een klein stukje om naartoe te wandelen. Voorbij het omheinde gedeelte loop je om een prachtig ruig moerassig stuk natuur. De route gaat van daaruit terug naar de parkeerplaats. Het is de moeite waard om het nabijgelegen Tumuli bos ook te bekijken.

 

 

Een prachtige route om te wandelen!

 

Bekijk de route op de kaart

Overnachten in een B&B in Drenthe

Kun jij niet wachten om te overnachten bij B&B Anlooase? Reserveer dan nu via onderstaande button. Mocht je nog een vraag hebben, laat dan een berichtje achter op de contactpagina.

Back To Top